Projektowanie terenów zielonych

Proces projektowania zwykle rozpoczynamy od rozmowy z klientem, dokładnie wysłuchując jego oczekiwań związanych z wymarzonym miejscem. Po uzyskaniu wszystkich wytycznych wykonujemy inwentaryzację. Następnie sporządzamy w jednym lub kilku wariantach, projekt koncepcyjny zawierający układ przestrzenny ogrodu. Po uwzględnieniu uwag klienta daje on ostateczną koncepcję, na podstawie której powstaje dokumentacja techniczna. Zawiera ona odrębne opracowania projektów, a najczęściej sporządzane to: projekt ciągów komunikacyjnych, ukształtowania terenu, instalacji nawadniającej, szaty roślinnej i projekty małej architektury ogrodowej.

 

 

Projektowaniem w naszej firmie zajmują się architekci krajobrazu - absolwenci Uniwersytetu  Przyrodniczego we Wrocławiu. Są to doświadczone osoby ciągle pogłębiające swoją wiedzę poprzez uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach oraz innych wydarzeniach branżowych.